ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ TUGYTOYS

Моля, запознайте се с  настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на стоки чрез използване на интернет страницaтa https://tugytoys.com/,  преди да извършите покупка на стока.


Oбщи условия за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между:
фирма Туги Тойс ЕООД, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205586735, със седалище и адрес за контакти: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 550  и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите от нас стоки чрез електронния ни магазин https://tugytoys.com/.

Общи условия – означава, че посещавайки и използвайки сайта ни, Вие заявявате, че приемате и сте съгласни с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Собственика на онлайн магазин TugYtoYs.com от една страна и Потребителите на уеб сайта от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители.

Регистрация на потребител:

      Вие можете да ползвате и да пазарувате от сайта https://tugytoys.com/ , като регистрирани или не регистрирани потребители.

За да закупите определен артикул от нашия сайт трябва:

·        Да сте попълнили вярно електронна регистрационна форма включваща: потребителско име, парола за достъп, адрес за доставка, име, фамилия, телефон за връзка и e-mail;

·        Да сте се съгласили с настоящите общи условия;

·        Да осигурите достъп и възможност за получаване на поръчаната от вас стока.

Регистрираните потребители доброволно предоставят личните си данни в процеса на регистрация. Те имат право на достъп, промяна или изтриване на личните си данни, а така също имат и правота да изискат да им бъде закрит потребителския профил.  

Права и задължения на двете страни:

Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да закупува предлаганите в електронен магазин https://tugytoys.com/ детски стоки.

Доставчикът публикува:

·        Описание, характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

·        Цената е крайна с включено ДДС, както и тарифа за стойността на куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

·        Информация за начините на плащане и доставка;

·        Правото на Потребителя, условията и начина за упражняването му да се откаже от направената от него поръчка, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите";

·        Всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина ни стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес: https://tugytoys.com/ . При попълване на електронната форма за регистрация, Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна може да ги актуализира своевременно, като влезне в профила си. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да премахне данните и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

 

Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите от нас стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне върху бутона "Вход". Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: избор на стока/и и натискане на бутон “Купи”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Плащане”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на стоката и начина на плащането и. При извършена заявка електронният магазин https://tugytoys.com/ уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията email адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществения контакт между Представител на електронен магазин https://tugytoys.com/ и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Цената по разходите за доставката могат да бъдат платени само с наложен платеж, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока и куриерските услуги невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

Доставчикът има право:
да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

·        да изпраща промоции, оферти и бюлетини, ако Потребителя се е абонирал;

·    да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

·      полага грижа информацията в магазина да се поддържа вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

·        не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

·      не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

·     доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;

·    не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, нахождащи се на тези Интернет страници и ресурси;

·        няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Потребителят има право на:

·     достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

·        достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

·        потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си.

Право на отказ от стока:

Съгласно чл. 50 от ЗЗП (Закон за защита на потребителя) всеки потребител има право да се откаже от получената стока в срок от 14 дни от датата на получаване. Сумата съответстваща на върната стока, ще бъде възстановена на потребителя в срок от 10 дни.

Върнатата стока трябва да бъде в добър търговски вид, да не е употребявана по какъвто и да е било начин и да не е нарушена оригиналната опаковка/кутия. Стоки, които не отговарят на това условие, не могат да бъдат върнати. Имайте предвид, че правото на отказ от поръчка съществува, за да ви позволи да се запознаете със стоката и ако не отговаря на това което сте поръчали да я върнете, а не да я използвате безплатно в продължение на 14 дни. Разходите по транспортирането на стоката от клиента към нас са за сметка на клиента. Отказ от закупена стока се осъществява единствено след като ни изпратите e-mail, в който изявявате желанието си за отказ или попълните формуляр за отказ.

Потребителят се задължава:

·        да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.tugytoys.com  и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.

·        да уведомява Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

·        да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.